Op zoek naar informatie over een psychische klacht of aandoening?

Klik hier voor een A-Z overzicht van enkele belangrijke psychische klachten »

Tijd om normaal te doen over psychische problemen

Een pakket geestelijke gezondheid voor scholen

De Te Gek?!-scholencampagne loopt ondertussen haar tweede jaargang. Een breed aanbod van lezingen, boeken, documentaires en informatie geeft aan scholen materiaal om rond het thema "geestelijke gezondheid" aan het werk te gaan. We werken nu ook aan een lessenpakket over het thema om de scholen in hun aanbod te ondersteunen.

In januari 2016 werd de Te Gek!?-scholencampagne op gang getrokken. Met Selah Sue (als meter van de campagne), Peter Adriaenssens (als inhoudelijk deskundige), minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen en minister van Onderwijs Hilde Crevits wordt deze campagne goed ondersteund. Een campagne die een sensibiliserend aanbod doet aan scholen om het thema 'geestelijke gezondheid' onder de aandacht te brengen bij de leerlingen. In dit aanbod zitten acties, filmpjes, documentatiemateriaal, lezingen en heel wat getuigen, die een hoopvol verhaal brengen over hun eigen herstel.

Lessenpakket

In november hebben we de aftrap gegeven van de voorbereidingen voor een lessenpakket, die dit aanbod kan versterken. Met de steun van Cera en samen met het Kenniscentrum EetExpert, stellen we een pakket aan materialen, modules en methodieken samen die scholen vanaf 2018 zullen kunnen inzetten om het stigma aan te pakken, vooroordelen te verminderen en het psychisch welzijn van jongeren te versterken.

Een groep van experten staan ons bij om dit aanbod te onderbouwen. Dit aanbod zal aangepast zijn aan de leeftijd van de leerlingen, zodat scholen die voor dit aanbod kiezen, voor elke leerling een geschikt pakket ter beschikking heeft.

Jongeren tot 15 jaar

In dit pakket wordt vooral gewerkt aan het zelfbeeld van de leerlingen, via het versterken van de zogenaamde "beschermende" factoren: sociale steun, verbondenheid, veerkracht, autonomie, positieve sociale contacten, de aanwezige krachten en talenten... Via tal van ondersteunende maatregelen werken we aan een langdurig traject waarin de schoolomgeving én de ouders een geestelijk gezond leefklimaat op school kunnen creëren.

Jongeren vanaf 15 jaar

Vanaf deze leeftijd zullen ook geestelijke gezondheidsproblemen in het aanbod opgenomen worden. Een preventief en modulair programma (waaruit scholen kunnen kiezen) wil leerlingen informeren over geestelijke gezondheid, over hoe ze kunnen (zichzelf en anderen) steunen en waar ze terecht kunnen voor professionele hulp. Het programma werkt daarbij aan het stigma en aan de vooroordelen die bestaan over psychische problemen. Het wordt zeker geen soft-therapie of een cursus psychopathologie! 

Een schema van het modulaire programma dat zal uitgewerkt worden: 

geestelijke gezondheid, lessenpakket, modules

Er zijn nu reeds heel wat pakketten die een deel van het verhaal brengen. We willen een globaal en gecombineerd aanbod doen, waarin alle aspecten aan bod kunnen komen. Een van de peilers van dit ganse aanbod is "contact" via getuigenissen.

Timing

Momenteel zijn we, na een onderzoeksfase hoe dit lessenpakket wetenschappelijk te onderbouwen, bezig met de concrete uitwerking van dit pakket.

Vanaf september 2017 wordt dit pakket uitgeprobeerd in een aantal testscholen in Vlaanderen (ASO, TSO, BSO, BUSO), waarbij een effectmeting zal plaatsvinden. In het voorjaar van 2018 voorzien we dat het pakket ter beschikking kan gesteld worden aan de scholen. Eind 2018 organiseren we een studiedag rond het pakket, de ervaringen ermee en de wetenschappelijke bevindingen uit het effectonderzoek.

contact en info via deze link

Met dank aan Cera

30/12/2016