Op zoek naar informatie over een psychische klacht of aandoening?

Klik hier voor een A-Z overzicht van enkele belangrijke psychische klachten »

Tijd om normaal te doen over psychische problemen

Terug werk zoeken na een depressie? De discriminatie blijft...

Is openheid over een voorbije depressie als verklaring voor een periode zonder job een verstandige zaak bij het solliciteren? Of verlaagt het de kansen op een volgende job? Economisten Stijn Baert, Sarah De Visschere, Koen Schoors en Eddy Omey (UGent) zochten het uit aan de hand van fictieve sollicitaties in de Vlaamse arbeidsmarkt.

Depressie als reden voor inactiviteit: vrouwen die aanwerven tonen begrip, mannen veel minder.

Als je een jaar niet gewerkt hebt omwille van een depressie, vermeld je dat dan in je sollicitatiebrief? De onderzoekers zagen dat wie dat wel deed evenveel kans heeft om op een sollicitatiegesprek uitgenodigd te worden als wie die geen reden opgeeft.

Dit op het eerste zicht optimistische nieuws verandert echter behoorlijk wanneer de onderzoekers keken naar het geslacht van de contactpersoon, vermeld in de vacature. Was die contactpersoon een man, dan hadden sollicitanten, die een eerdere depressie vermeldden, ongeveer 40% minder kans om uitgenodigd te worden. Was de contactpersoon een vrouw, dan was het net omgekeerd: ongeveer 40% meer uitnodigingen als depressie wel vermeld werd.

De onderzoekers zien overeenkomsten met eerdere internationale studies. Die geven aan dat mannen er in het algemeen een meer negatieve houding ten opzichte van depressie op nahouden... 

Mannelijke selectieverantwoordelijken bestraffen eerdere depressie bij vrouwen, niet bij mannen

Uit verdere analyse blijkt dat mannelijke recruiters vooral vrouwelijke kandidaten die depressie vermeldden minder vaak uitnodigden voor een sollicitatiegesprek. Dit gebeurde niet ten opzichte van mannelijke kandidaten Ook dit resultaat komt overeen met eerdere studies die aantoonden dat depressie over het algemeen sterker wordt afgewezen door personen van het andere geslacht. Tegelijk is het in tegenspraak met studies die vonden dat mannen over het algemeen meer gestigmatiseerd worden wanneer ze uitkomen voor hun (voormalige) depressie.

Ook laaggeschoolden zouden sterker bestraft worden dan hooggeschoolden wanneer ze hun jaar zonder werk verklaren door een depressie.  Dit kan verklaard worden doordat een jaar zonder job veel minder vaak voorkomt onder hooggeschoolden. Laaggeschoolden kunnen dus beter af zijn als ze wel depressie als reden vermelden dan wanneer ze geen enkele verklaren opgeven.

De onderzoeksresultaten (in Engels) zijn beschikbaar via deze link

08/09/2014