Op zoek naar informatie over een psychische klacht of aandoening?

Klik hier voor een A-Z overzicht van enkele belangrijke psychische klachten »

Tijd om normaal te doen over psychische problemen

2 april: wereld autisme dag

De Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) wil op deze dag promoten dat in de samenleving meer aandacht wordt gespendeerd aan de sterke kanten en talenten van mensen met autisme. Een genuanceerde beeldvorming over autisme creëert een autismevriendelijke omgeving. Met de communicatie toolkit wil de VVA iedereen aanmoedigen om zélf aan de slag te gaan en reikt daarvoor enkele hulpmiddelen aan.

VVA verspreidt in deze periode een aantal mediarichtlijnen naar de pers en ontkracht een aantal hardnekkige mythes. VVA wil mensen aanmoedigen om een positief taalgebruik te hanteren over autisme en bij verslaggeving na te gaan of deze strookt met de vermelde mediarichtlijnen. Iedereen kan hier deze richtlijnen vinden en verspreiden in hun eigen omgeving bv. lokaal bestuur, school, bedrijf, jeugdvereniging …

Wil je meer weten over autisme, dan vind je hier meer info.

02/04/2013