Op zoek naar informatie over een psychische klacht of aandoening?

Klik hier voor een A-Z overzicht van enkele belangrijke psychische klachten »

Tijd om normaal te doen over psychische problemen

Affichecampagne in de reeks “Burn-out voorkomen is ook zorgen voor je medewerkers" gaat verder

Met als thema “Burn-out voorkomen is ook zorgen voor je medewerkers”, stelt Zorgnet-Icuro de derde affiche voor in de sensibiliseringscampagne tegen burn-out in de zorgsector. Met de tien tips op de affiche willen we leidinggevenden inspireren om die heldhaftige taak op te nemen.

Na het succes van de affiches “Burn-out voorkomen is ook voor jezelf zorgen” - 2015 en “Burn-out voorkomen is ook zorgen voor elkaar” - 2014, verspreidt Zorgnet-Icuro nu de derde affiche in de reeks. Op deze affiche springen directies, HR-verantwoordelijken en directe leidinggevenden net als superman en superwoman hun medewerkers ter hulp vanuit hun coachende HR-helikopter. De preventie en aanpak van burn-out zijn immers complex en vereisen een geïntegreerd organisatiebeleid vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers. De optelsom van de drie affiches bevatten samen 30 concrete actiepunten om psychosociale risico’s aan te pakken.

(Bron: Zorgnet Icuro)

24/03/2016