Op zoek naar informatie over een psychische klacht of aandoening?

Klik hier voor een A-Z overzicht van enkele belangrijke psychische klachten »

Tijd om normaal te doen over psychische problemen

Boek: "Maak van je school een Goedgevoel school!?"

54 procent van de kinderen meldt dat er nooit gepest wordt op de speelplaats, maar 10 procent geeft een score van 7 of meer op 10 op de vraag of er veel gepest wordt. Bij de leerkrachten uit het basisonderwijs vindt 70 procent de speelplaats niet echt aangenaam en 53 procent vindt de speelplaats niet overzichtelijk. Dat zijn gegevens uit een bevraging van de vzw School Zonder Pesten bij 352 kinderen en 62 leerkrachten uit 5 Vlaamse basisscholen. De cijfers zijn bekendgemaakt bij de voorstelling van het boek "Maak van je school een Goedgevoel school!?"
Kristl Habils schreef het boek voor de vzw School Zonder Pesten. De auteur doet de onderwijswereld praktische tips aan de hand over hoe ze leraren en kinderen meer zin kunnen geven om een prettige sfeer op school te scheppen waar geen plaats is voor pestgedrag.

"Maak van je school een Goedgevoel school!?"

Is een inspirerend boek voor al wie kinderen en collega's in het basisonderwijs een warm hart toedraagt. Het is ook een reflectieboek voor wie echt durft stil te staan bij het goedgevoel op school, en het is een ideeënboek waarin je kan grasduinen op zoek naar inzichten en tips om het Goedgevoel te versterken.

Hoop

"Dit boek geeft hoop. De uitdagingen voor onze toekomstige samenleving zijn groot. En ook al kan de school niet alles dragen, ze speelt wel een belangrijke rol", zegt Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen over het boek.

Uit de enquête in de basisscholen blijkt nog dat 85 procent van de kinderen de speeltijd leuk vindt, 15 procent vindt het niet of minder leuk. Als een school de redenen hierachter kan ontdekken, kan dat cijfer hopelijk dalen. Het merendeel van de kinderen geeft aan in groep te spelen, maar 7 procent van de kinderen zegt meestal alleen te spelen. De vraag is waarom ze dat doen? Omdat ze graag alleen spelen? Of omdat ze uitgesloten worden? Dit resultaat vraagt om alertheid bij de leerkrachten. Op de vraag of er veel of weinig ruzie gemaakt wordt, zijn de antwoorden heel uiteenlopend. 23 procent zegt dat dat nooit gebeurt, 7 procent vindt dat er heel vaak ruzie gemaakt wordt tijdens de speeltijd. De meerderheid geeft een gemiddelde score.

Speeltijd

Volgens de leerkrachten vindt 77 procent van de kinderen de speeltijd een plezierig en ontspannend moment om naar uit te kijken. De sfeer tijdens de speeltijden is volgens de leerkrachten overwegend positief en stimulerend (65 pct). Toch wordt de sfeer ook soms als negatief, agressief of stresserend omschreven. Over het spelmateriaal van de school is men niet uitermate positief. 72 procent geeft aan dat het speelgoed te beperkt, verouderd of snel stuk is. Sommige scholen bieden de kinderen tijdens de speeltijd een rustige plek als ze daar nood aan hebben, anderen bieden die mogelijkheid niet.

Alle Vlaamse en Nederlandstalige Brusselse scholen (hoofdzetels) - dat zijn er zo'n 2.500 - krijgen tegen eind deze week een gratis exemplaar van het boek toegezonden. Met de zestien vragenlijsten krijgen ze alvast een beeld van hoe (on)gezellig ze als school zijn voor hun kinderen.

(Bron: hln)

19/05/2016