Op zoek naar informatie over een psychische klacht of aandoening?

Klik hier voor een A-Z overzicht van enkele belangrijke psychische klachten »

Tijd om normaal te doen over psychische problemen

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)

De Vlaamse Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) begeleiden jaarlijks meer dan 50.000 mensen met ernstige psychische en/of psychiatrische problemen. Kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen kunnen er terecht voor een consult op afspraak (niet voor opname). 

Het team van elk Centrum bestaat uit psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers, .... Al deze specialisten werken samen en zoeken samen met jou welke aanpak het beste antwoord zou kunnen bieden op je hulpvraag.

Wie kan er terecht?

Je gaat normaal gezien pas naar een CGG als je ernaar wordt doorverwezen, bijvoorbeeld door uw huisarts of het CLB. Een CGG is immers bedoeld voor mensen met een ernstig psychisch-psychiatrisch probleem of een probleem dat zou kunnen erger worden.

Welke zorg biedt een CGG?

Een CGG biedt meerdere vormen van hulpverlening, die allen hetzelfde kenmerk hebben: de zorgverlening gebeurt via consultatie- en begeleidingsmomenten, die vooraf afgesproken worden. Je kan er met andere woorden enkel terecht op afspraak. Er gebeuren geen opnames.

Wat eerst moet gebeuren is een goede verkenning en inschatting van het probleem waar je mee komt. Op basis daarvan wordt samen met jou een behandelplan opgesteld dat een antwoord geeft op een aantal vragen, o.a.

  • waar rond gaan we werken?
  • hoe gaan we dit aanpakken? 
  • wie moeten we er bij betrekken?
  • hoe zien we dat er iets verandert?
  • kan medicatie helpen?

Hoe ziet behandeling er uit?

Vaak is er de psychotherapeutische behandeling, meestal onder de vorm van gesprekken, individueel, met het gezin of in groep.

Soms is er medische of medicamenteuze ondersteuning nodig en wordt de psychiater erbij gehaald.

Af en toe wordt ook een training, beweging, logopedie, verpleging voorgesteld. Niet elk centrum beschikt hier over. Indien niet, dan wordt gekeken waar die hulp wel te vinden is.

Indien er sociale, administratieve, financiële of andere maatschappelijke problemen zijn die de situatie nog bemoeilijken, dan zal het centrum dit samen met jou aanpakken of zoekt men de juiste instantie hiervoor.

Wat zijn de tarieven in een CGG?

Het standaardtarief bedraagt 11 euro. Urgentiezorg en een eerste consultatie blijven gratis. Mensen met een verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekte- en invaliditeitsregelgeving of mensen in budgetbegeleiding betalen een verminderd tarief van 4 euro per gesprek. Gedetineerden, asielzoekers, mensen zonder papieren of personen die zich in een behartenswaardige situatie bevinden, hoeven geen bijdrage te betalen. Het gaat hier om niet-medische consultaties.

Voor een consultatie bij een psychiater, logopedist, kinesist, ... gelden de (terugbetalings-)tarieven van de ziekteverzekering. Jouw bijdrage in zo'n consult is dan het remgeld.

De Centra Geestelijke Gezondheidszorg zijn gesubsidieerde instellingen. Sommige ervan zijn ook actief op het vlak van suïcidepreventie, kindermishandeling, ouderenzorg, alcohol-en drugproblematiek, forensische zorg, enzovoort.

Waar vind ik een CGG in de buurt?

Klik op de kaart hieronder voor alle details en contactgegevens. Om een afspraak te maken neem je best telefonisch contact op met een centrum in je buurt.

Centrum Geestelijke Gezondheid