Op zoek naar informatie over een psychische klacht of aandoening?

Klik hier voor een A-Z overzicht van enkele belangrijke psychische klachten »

Tijd om normaal te doen over psychische problemen

Een nieuwe campagne: Doe eens goed gek

De Doe Eens Goed Gek campagne is gericht op jongeren met een verhoogde mate van psychosegevoeligheid en vooral ook hun omgeving. De campagne heeft als doel het onderwerp bespreekbaar te maken en zodoende de beeldvorming positief te veranderen en het heersende stigma te verminderen.

De bewustwordingscampagne bestaat uit verschillende korte filmpjes getiteld ‘Gek op Sofie!’. Hierin nemen bekende Nederlandse en Belgische mannen, tijdens een date met Sofie, de bestaande vooroordelen en het stigma over psychoses op de hak. Daarnaast is er voor zowel Nederland als Vlaanderen, in samenwerking met experts en ervaringsdeskundigen, een documentaire met de naam ‘Wie is Sofie?’ ontwikkeld. In deze twee documentaires wordt dieper ingegaan op de aanleiding van de campagne en de noodzaak van een betere bewustwording rond psychosegevoelige jongeren zoals Sofie, onderstreept.

18/09/2015