Op zoek naar informatie over een psychische klacht of aandoening?

Klik hier voor een A-Z overzicht van enkele belangrijke psychische klachten »

Tijd om normaal te doen over psychische problemen

Een nieuwe website over omgaan met kinderen met AD(H)D

De FOD Volksgezondheid stelde onlangs een nieuwe website voor waar de wetenschappelijke richtlijnen over de behandeling van ADHD en ADD in bruikbare tips worden gegoten voor de omgeving van kinderen en jongeren met deze aandachtsstoornissen.

'Duidelijke, objectieve informatie kan hen helpen om de juiste keuzes te maken', zegt federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

Ongeveer 5 procent van de kinderen en 3 procent van de volwassenen krijgen te maken met ADHD en ADD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder en Attention Deficit Disorder).

Voor een goede behandeling zijn psycho-educatie en gedragsaanpak cruciaal, en soms is ook medicatie aangewezen. 'Medicatie kan soms deel uitmaken van de behandeling, maar dan binnen een breder behandelplan', zegt De Block. 'Experts hebben hier de voorbije maanden een aangepast zorgtraject rond ontwikkeld, dat we nu via deze website aanbieden aan iedereen die in contact komt met kinderen en jongeren met ADHD.'

Voor de ontwikkeling van het zorgtraject baseerden elf ADHD-experten zich op de nationale en internationale richtlijnen rond de aanpak van ADHD. De bijhorende interactieve website is bedoeld voor zorgverleners, ouders, leerkrachten, en voor iedereen die interesse heeft in de behandeling van ADHD of ADD. Daarnaast is het ook de bedoeling om zorgverleners te ondersteunen bij hun voorschrijfgedrag. Nu krijgen sommige kinderen, jongeren en jongvolwassenen met ADHD of ADD onnodig psychostimulantia voorgeschreven terwijl daar de nodige gezondheidsrisico's aan zijn verbonden. Anderen krijgen dan weer geen medicatie hoewel ze er toch baat bij zouden hebben.

De website is te vinden op www.adhd-traject.be

Bron: Knack)

21/09/2018