Op zoek naar informatie over een psychische klacht of aandoening?

Klik hier voor een A-Z overzicht van enkele belangrijke psychische klachten »

Tijd om normaal te doen over psychische problemen

Klachten of vragen? De ombudspersoon is er voor jou

Sinds 2002 zijn de patiëntenrechten opgenomen in de wetgeving. Dit betekent dat je dus als patiënt recht hebt o.a.

  • op een kwaliteitsvolle dienstverlening 
  • op een vrije keuze van behandelaar 
  • op inzage en afschrift van een veilig bewaard patiëntendossier 
  • op een geïnformeerde toestemming 
  • op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
  • om een klacht in te dienen bij de ombudspersoon 

Volgens de wet heeft de patiënt niet alleen rechten, maar draagt hij ook een verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk met de hulpverlener samen te werken. 

Meer uitleg over patiëntenrechten vind je in de brochures "Ken je patiëntenrechten" en "Uitnodiging tot dialoog". Deze brochures kan je downloaden via de link rechts.

Klachten?

Klachten over patiëntenrechten, behandeling of opname kan men uiteraard zelf bespreken met de hulpverlener. Is deze stap te moeilijk, dan kan men terecht bij de ombudspersoon. Deze kan bemiddelen met de hulpverlener, en kan het gesprek tussen de patiënt en de hulpverlener terug op gang brengen. Deze dienst is gratis en uiteraard vertrouwelijk.

Een psychiatrisch ziekenhuis kan zelf een ombudsdienst organiseren (interne) of kan gebruik maken van de externe ombudsdienst van de Overlegplatforms in de Geestelijke Gezondheidszorg. Deze externe bemiddelaar is geen personeelslid van de voorziening en heeft dus een onafhankelijke positie. Mensen die een CGG bezoeken of in een vorm van beschut wonen of PVT (Psychiatrisch VerzorgingsTehuis) verblijven kunnen ook bij deze externe bemiddelaar terecht.

Klik hier om te weten waar je zo'n externe ombudspersoon in je regio kan vinden.