Op zoek naar informatie over een psychische klacht of aandoening?

Klik hier voor een A-Z overzicht van enkele belangrijke psychische klachten »

Tijd om normaal te doen over psychische problemen

Nieuwe suïcidecijfers Vlaanderen: om het uur een suïcidepoging

Vandaag maakte het Agentschap Zorg en Gezondheid de nieuwe sterftecijfers van het jaar 2016 bekend. Vlaanderen telde 1057 suïcides in 2016, wat overeenkomt met bijna 3 suïcides per dag. De suïciderate (die rekening houdt met de bevolkingsevolutie) toont een lichte niet-significante stijging bij mannen ten opzichte van het jaar voordien (van 23,9 zelfdodingen per 100.000 inwoners naar 24,1) en een lichte niet-significante daling bij vrouwen (van 9,1 naar 8,9 zelfdodingen per 100.000 inwoners).

De gezondheidsdoelstelling van de Vlaamse overheid stelt dat de suïcidecijfers tegen 2020 met 20% gedaald moeten zijn in vergelijking met het jaar 2000. Met de nu vrijgegeven cijfers kunnen we vaststellen dat de suïcides zowel bij mannen als bij vrouwen in die periode met 21% gedaald zijn.

Het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen bleef de laatste jaren stabiel. De meest recente analyses van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (UGent) toonden dat er in 2017 naar schatting 10.288 personen een suïcidepoging ondernamen in Vlaanderen, of 28 per dag.

Suïcide blijft de meest voorkomende doodsoorzaak bij jongeren en volwassenen tussen 15 en 49 jaar in Vlaanderen. De verschillende partners achter Zelfmoord1813Vlaams Actieplan Suïcidepreventie blijven zich dan ook ten volle engageren en inzetten om van suïcidepreventie in Vlaanderen een prioriteit te maken.

Meer over de cijfers lees je in het luik 'Feiten en Cijfers' op Zelfmoord1813.

19/10/2018