Op zoek naar informatie over een psychische klacht of aandoening?

Klik hier voor een A-Z overzicht van enkele belangrijke psychische klachten »

Tijd om normaal te doen over psychische problemen

Online Hulpverlening

De Nederlandse Stichting E-hulp formuleerde volgende definitie van online hulpverlening:

het bieden van informatie, advies of ondersteuning via internet op het gebied van zorg, welzijn of educatie in de vorm van preventie, behandeling of (na)zorg en gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt, het verbeteren van de toegankelijkheid van de hulp en van de toeleiding naar face-to-face hulp (E-hulp, 2007).

Online hulp kan verschillende vormen van dienstverlening omvatten die in intensiteit variëren.
Daarbij kan het gaan om het gewone verstrekken van informatie zoals bv. hier op https://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/ tot volledig uitgebouwde cursussen die al dan niet begeleid worden door therapeuten of hulpverleners (blended care), en alles wat ertussen ligt.

Enkele hulpverleners in zorg en welzijn gebruiken online tools ter ondersteuning bij de begeleiding van hun cliënten.

Als cliënt kan je ook zelf aan jouw hulpverlener vragen, of er (online) mogelijkheden zijn om zelf aan je herstel te werken.

Actueel – Coronacrisis

Ook in een crisis zoals deze vallen andere problemen niet weg. Psychische problemen kunnen zelfs nog erger worden. Mensen die al een psychische behandeling volgden hebben vandaag een nog grotere behoefte aan een gesprek met hun psychiater of therapeut. Omgekeerd voelen psychiaters en therapeuten zelf de noodzaak om hun cliënten nauwer op te volgen en met hen in verbinding te staan.

De overheid raadt persoonlijke contacten af, maar dat  betekent niet dat cliënten er helemaal alleen voor komen te staan. Op https://www.onlinehulp-vlaanderen.be/online-in-coronacrisis/ lees je hoe cliënten en hulpverleners veilig met elkaar kunnen blijven praten.

Meteen veilig beeldbellen met cliënten?
•    Drie instructiepresentaties en een rubriek veel gestelde vragen zetten je op weg om snel professioneel beeldbellen in te zetten in sociaal werk, welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg
•    Beeldbellen voor hulpverleners – UC Leuven Limburg serveert je een stappenplan.

Een uitgebreide definitie met voorbeelden (in de mediatheek), tips en nieuws vind je op www.onlinehulp-vlaanderen.be

Meer online hulpverlening op: 

Informatie over telefonische hulpverlening en/of online chat kan je op deze pagina vinden.