Op zoek naar informatie over een psychische klacht of aandoening?

Klik hier voor een A-Z overzicht van enkele belangrijke psychische klachten »

Tijd om normaal te doen over psychische problemen

Online Hulpverlening

Online therapievormen bestaan reeds verschillende jaren. Vooral in Nederland is deze werkwijze sterk uitgebouwd. Ook hier hebben verschillende organisaties programma's ontwikkeld om hiermee aan de slag te gaan (zie onderaan)

Een psychologische behandeling verloopt traditioneel via rechtstreeks contact tussen een therapeut en een individu of een groep. Dat klassieke gezondheidszorgsysteem is helaas niet voor alle mensen even toegankelijk. Voor dat probleem kan het internet een oplossing bieden. Anderzijds verkiezen sommige mensen de vrijheid, de snelheid en/of de anonimiteit van het internet. Dankzij het web kan immers een behandeling vanop afstand worden opgezet.

Vormen

Er bestaan verschillende vormen van online hulpverlening. En deze onderscheiden zich door de mate van begeleiding die je bij zo'n hulpverlening kan hebben. De meest eenvoudige manier is zoals gebeurt op deze website, nl. het louter verstrekken van informatie. Iets meer begeleiding krijg je als je een gestandardiseerd zelfhulpprogramma volgt waarin je via dit programma stap voor stap verder gaat via (lees- of schrijf- of doe-)opdrachten en invultaken. Heel vaak zijn deze programma's gebaseerd op de principes van cognitieve gedragstherapie. Via de online chat- of mailhulpverlening heb je rechtstreeks contact met de hulpverlener. Verschillende varianten op voorgaande vormen en diverse mengvormen kunnen voorkomen. Heel wat apps zijn voorhanden om je tips te geven, te registreren, vooruit te helpen. Een mengvorm die vaak aangeraden wordt is de zgn. blended hulpverlening: een combinatie van online hulpverlening plus traditionele begeleiding van een therapeut.

Onderzoek

Online cognitieve gedragstherapie onder begeleiding van een therapeut vermindert de symptomen bij volwassenen met een sociale fobie of een lichte tot matige depressie, toch zeker als zij zelf op zoek gingen naar een dergelijke behandeling. Die conclusie van de Zweedse Raad voor evaluatie van gezondheidstechnologieën (SBU) wordt ondersteund door het Belgische Federaal Kenniscentrum (KCE). 

De onderzoekers van SBU gingen op zoek naar bewijzen of online cognitieve gedragstherapie (CGT), met begeleiding van een therapeut, helpt bij de behandeling van angst- en stemmingsstoornissen. Bij volwassenen was er een gunstig effectief merkbaar voor de behandeling van sociale fobie of een lichte tot matige majeure depressie, tenminste als die personen zelf op zoek gingen naar een dergelijke vorm van behandeling. Verder waren er signalen dat online CGT ook bij paniekstoornissen en gegeneraliseerde angststoornissen voor een afname van de symptomen zorgt.

Werkt het?

Uit wat we nu weten kunnen we stellen dat online CGT helpt voor angststoornissen, sociale angsten, lichte en matige depressie, zeker als de patiënten zélf vroegen naar zo’n behandeling. (bron: Artsenkrant). Ook bij de behandeling van overmatig alcoholgebruik is online hulpverlening een goede methodiek (bronnen: Blankers, Koeter & Schippers, 2011; Cunningham, 2012; Cunningham et al., 2009; Postel et al., 2010; Riper et al., 2008 en meta-analyses (Riper et al., 2011; Rooke et al., 2010).

Voorbeelden

Kijk voor online hulpverlening alleszins ook eens op: 

Apps

Tegenwoordig zijn ook heel wat apps beschikbaar. Verschillende smartphones hebben al standaard dergelijke gezondheidsapps in hun menu opgenomen. Bij de meeste van deze apps krijg je info en tips en kan je bepaalde zaken inbrengen (bv. je stemmingsniveau). Verbind je echter je smartphone met bv. een armband (een wearable), dan registreert je toestel via die armband de werking van sommige lichaamsfuncties (hartslag, polsslag, beweging, temperatuur, ...) en wordt bv. je stressniveau in kaart gebracht.
De Nederlandse DigitaleZorggids geeft een overzicht over 9467 gezondheidsapps voor professionals en gebruikers. Zowel Nederlandstalige als anderstalige zijn in de lijst opgenomen, becommentarieerd en beoordeeld.
Let wel: Deze apps zijn vaak wel nuttig als ondersteuning, zeker bij lichte of matige problemen, doch zullen zeker geen hulpverlening kunnen vervangen.