Op zoek naar informatie over een psychische klacht of aandoening?

Klik hier voor een A-Z overzicht van enkele belangrijke psychische klachten »

Tijd om normaal te doen over psychische problemen

Over ons

Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid ijvert voor een geestelijk gezond Vlaanderen waar mensen met een psychische kwetsbaarheid, zonder stigma of discriminatie, volop kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Dat doen we door correcte en begrijpelijke informatie te verstrekken over geestelijke aandoeningen. Door patiënten samen te brengen met hulpverleners. Door innoverende projecten op te starten die de zorg verbeteren. Door geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken bij een groot publiek. Zodat mensen met een psychische kwetsbaarheid opnieuw in zichzelf gaan geloven en de kracht vinden om terug te veren.

 

Het opzet van deze portaalsite

Een kwart van alle Vlamingen krijgt vroeg of laat te maken met ernstige psychische problemen. De stap naar gepaste hulp wordt door velen niet (tijdig) gezet, bijvoorbeeld omdat men onvoldoende weet wat er aan de hand is of waar men terecht kan.

We willen met deze website mensen wegwijs maken in het complexe aanbod van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. Je vindt er ook informatiefiches over een aantal belangrijke psychische problemen.

Wij streven ernaar om zo correct mogelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie te verzamelen. Maar de website is geen platform voor (online) hulpverlening. Daarvoor moet je aankloppen bij de professionele zorgverstrekkers waarnaar je via deze website doorverwezen wordt. Adressen vind je hier.

Deze website wil deuren openen voor het brede publiek: de geestelijke gezondheid meer bespreekbaar maken, de weg naar de zorgverlening meer bekend en toegankelijk maken en het taboe rond psychische problemen helpen doorbreken.