Op zoek naar informatie over een psychische klacht of aandoening?

Klik hier voor een A-Z overzicht van enkele belangrijke psychische klachten »

Tijd om normaal te doen over psychische problemen

Over ons

Deze website is een realisatie van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG), in opdracht van de Associatie Beeldvorming Geestelijke Gezondheid Vlaanderen. In deze associatie werkt de VVGG samen met Te Gek!? om in Vlaanderen het stigma dat over psychische problemen hangt, te verminderen.

De associatie wil psychische problemen bespreekbaar te maken, en ijvert voor een correcte kijk op mensen met psychische problemen en op de zorg die voor deze mensen georganiseerd wordt.

De associatie wil daarom met zoveel mogelijk mensen, organisaties en groepen samenwerken en partnerships aangaan om het taboe rond geestelijke gezondheid - en dus een van de grootste sociale onrechtvaardigheden - te verminderen.

De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) ijvert voor een geestelijk gezond Vlaanderen. Ze vertegenwoordigt zowel zorgverstrekkers als zorggebruikers (patiënten en mantelzorgers) en maakt zelf ook deel uit van tal van Vlaamse en Europese organisaties.

Ze zet projecten op om de kwaliteit van de zorg te verbeteren (bv. om patiënten meer te laten participeren in de zorg, in het beleid).

Ze organiseert acties om mensen en organisaties een duidelijker beeld te geven van geestelijke gezondheidsproblemen, van mensen met psychische problemen en van de zorg ervoor.

Ze informeert, inspireert en engageert mensen, organisaties, sectoren, beleidsmensen om het onrecht van de discriminatie te verminderen.

Het opzet van deze portaalsite

Een kwart van alle Vlamingen krijgt vroeg of laat te maken met ernstige psychische problemen. De stap naar gepaste hulp wordt door velen niet (tijdig) gezet, bijvoorbeeld omdat men onvoldoende weet wat er aan de hand is of waar men terecht kan.

We willen met deze website mensen wegwijs maken in het complexe aanbod van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. Je vindt er ook informatiefiches over een aantal belangrijke psychische problemen.

De VVGG streeft ernaar om zo correct mogelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie te verzamelen. Maar de website is geen platform voor (online) hulpverlening. Daarvoor moet je aankloppen bij de professionele zorgverstrekkers waarnaar je via deze website doorverwezen wordt.

Deze website wil deuren openen voor het brede publiek: de geestelijke gezondheid meer bespreekbaar maken, de weg naar de zorgverlening meer bekend en toegankelijk maken en het taboe rond psychische problemen helpen doorbreken.

Daarom nodigen we iedereen, dus ook alle professionals uit de zorgsector, uit om dit initiatief kenbaar te maken bij collega’s, patiënten, cliënten, organisaties. Alle feedback om de website te verbeteren is welkom.

Vragen of bedenkingen?

Heb je nog vragen of bedenkingen bij de inhoud van deze website? Contacteer ons dan via het contactformulier. De VVGG verstrekt echter nooit therapeutisch advies. Daarvoor kun je altijd beter terecht bij professionele hulpverleners. Adressen vind je hier.