Op zoek naar informatie over een psychische klacht of aandoening?

Klik hier voor een A-Z overzicht van enkele belangrijke psychische klachten »

Tijd om normaal te doen over psychische problemen

Terug aan de slag

Wat vertel je best (niet)?

Ben je met ziekteverlof wegens een psychische aandoening, en vraag je je af of je de reden van je ziekteverlof best aan je werkgever vertelt? 

Goed om weten is dat je dat niet verplicht bent. Bespreek met je arts of therapeut of je je werkgever best op de hoogte brengt van je psychische aandoening, of net niet.

Als je ziekte rechtstreeks verband houdt met het werk kan het wel zinvol zijn dit ter sprake te brengen, bijvoorbeeld bij de vertrouwenspersoon of de bedrijfsarts. Zij mogen in geen geval jouw verhaal doorvertellen, maar kunnen discreet en met de nodige autoriteit veranderingen in je werkomgeving bepleiten. 

Als je uiteindelijk beslist om je collega’s en directe baas op de hoogte te brengen, kun je nog altijd beslissen hoe ver je hierin gaat. Je kan je verhaal alleen in grote lijnen vertellen of met meer details. 

Je hebt beslist om na een periode van inactiviteit te gaan solliciteren? Is het dan verstandig om over je aandoening of over die periode van inactiviteit te praten? Als er een onduidelijke periode in je cv zit en de werkgever vraagt daarnaar, dan heb je het recht om er niets over te zeggen. Je kunt een vaag antwoord geven (‘ik heb een tijdje gewerkt aan mijn eigen ontwikkeling’) en je mag zelfs liegen. Maar zorg er wel voor dat je uitleg geloofwaardig is, en hou in elk geval je fantasie wat in toom. 

Heb je een erkenning als persoon met een arbeidshandicap of wil je in het systeem van progressieve werkhervatting stappen? Dan moet je natuurlijk wel open kaart spelen. Al ben je ook nu niet verplicht om tot in de kleinste details te treden. 

Kijk ook voor meer handige tips in de brochure van het Vlaams Patiëntenplatform over solliciteren met een chronische ziekte of aandoening. 

Stap voor stap

Ben je volledig arbeidsongeschikt en wil je weer aan de slag? Dankzij het systeem van progressieve tewerkstelling kan dit. Eerst begin je deeltijds te werken en behoud je tegelijk een aanvullende uitkering van het ziekenfonds. Pas als je weer voltijds werkt, valt de uitkering weg. Als na verloop van tijd blijkt dat werken toch onmogelijk is, kun je weer je volledige ziekte-uitkering ontvangen.

Om in dit systeem van progressieve tewerkstelling te kunnen stappen, moet je eerst goedkeuring vragen aan de arts. Met die goedkeuring kun je naar je laatste of een nieuwe werkgever stappen, maar die is niet verplicht om je via dit systeem in dienst te nemen. 

Een duwtje in de rug

Het is niet altijd eenvoudig om na een langdurige periode van inactiviteit weer aan de slag te gaan, ook al ben je erg enthousiast en vol goede moed. Gelukkig zijn er instanties die je een duwtje in de rug kunnen geven. 

Breng zeker een bezoek aan de Werkwinkel bij jou in de buurt. Daar vind je alle organisaties die jou kunnen helpen bij de zoektocht naar een gepaste job, zoals de VDAB. Je kunt er ook meer info krijgen over opleidingen die interessant zijn om je kansen op werk te verhogen. Heb je een erkenning als persoon met een arbeidshandicap? Dan krijg je van de GOB (Gespecialiseerde Opleidings, Bemiddelings- en Begeleidingsdienst) aangepaste coaching.

Terug aan de slag na langdurige afwezigheid

Iedereen wil liefst gezond en fit naar het werk. Maar de werkelijkheid is soms anders als je om medische redenen niet meer aan de slag kan. Hoe langer je afwezig bent, hoe kleiner de kans dat je het werk succesvol hervat bij dezelfde werkgever. De federale overheid stelde een brochure samen die je kan helpen om de drempels in je werkhervattingstraject aan te pakken en geeft een antwoord op de volgende vragen: hoe moet ik me ziek melden; welke informatie geef ik aan mijn werkgever; wat gebeurt er tijdens mijn afwezigheid met mijn job; hoe keer ik terug naar het werk als ik hersteld ben? Voor de brochure, volg deze link.