Op zoek naar informatie over een psychische klacht of aandoening?

Klik hier voor een A-Z overzicht van enkele belangrijke psychische klachten »

Tijd om normaal te doen over psychische problemen

On track again.

Het expertisecentrum Zelfmoord1813 lanceert een app voor jongeren die een zelfmoordpoging ondernomen hebben en nog te vaak de weg naar de hulpverlening niet vinden. On Track Again wil hen op de betere weg helpen.

Waarom deze app?

Rita Vanhove, coördinator van de organisatie Zorg voor Suïcidepogers, die de app ontwikkeld heeft: ‘Meerdere onderzoeken, waaronder een dat wij in Limburg onder scholieren hebben gedaan, bevestigen dat een op de tien jongeren ooit een poging ondernomen heeft. Dat is véél meer dan in andere leeftijdsgroepen.’
‘Drie op de tien hebben dat aan niemand verteld. Vier op de tien zoeken geen hulp. Sommigen zoeken alleen hulp bij leeftijdsgenoten, die ze geheimhouding laten beloven. We willen die jongeren, en ook alle anderen die wel op de spoeddienst of in de zorg belanden, een extra hulpkit aanbieden via een toestel dat ze altijd op zak hebben: hun smartphone.’

Hoe kan het dat jongeren een poging doen en dat niemand dat weet?

‘Bij de overgrote meerderheid van de zelfdodingspogingen door jongeren is het letsel niet ernstig. Dat kan misleidend zijn. De mate waarin iemand wil sterven, is niet per se recht evenredig met de ernst van het toegebrachte letsel. Onderzoek van de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek in Gent heeft bijvoorbeeld ook aangetoond dat de helft van de jongeren die zichzelf verwonden, zeggen dat ze daarbij een suïcidale intentie hadden. Dat is bijzonder verontrustend. In vergelijking met de Nederlandse jeugd zoeken onze jongeren minder hulp bij volwassenen, praten ze minder makkelijk over hun problemen en zoeken ze meer hun toevlucht tot alcohol en drugs. Ze hebben, kortom, minder probleemoplossende vaardigheden.’

In vergelijking met andere leeftijdsgroepen is het zelfdodingscijfer bij jongeren toch niet zo groot?

‘Dat klopt. Het cijfer schommelt rond de 35 per jaar voor de jongeren tot 19 jaar en rond de 50 à 60 jongvolwassenen. Maar het is wel degelijk de eerste doodsoorzaak in die leeftijdsgroep, met uitzondering van de mannen tussen de 20 en 24, die vaker in het verkeer omkomen. Het is bovendien een hoog cijfer in vergelijking met de buurlanden.’
‘We weten ook dat het risico toeneemt na elke poging: van alle jongeren die om deze reden op de spoed belanden, blijkt dat de helft eerder al een poging heeft gedaan en bij driekwart gebeurde dat zelfs binnen de voorafgaande twaalf maanden. Bepaald niet geruststellend.’

Wat biedt de app?

‘In eerste instantie peilt hij naar je stemming: gaat het goed, gaat het moeilijker of denk je weer aan zelfdoding? Naargelang je keuze word je doorgeleid naar tips, filmpjes, getuigenissen, positieve quotes of, in het geval je de derde optie aanklikt, rechtstreeks naar hulplijnen. Het is een app die je heel sterk kunt personaliseren: we nodigen jongeren uit om hun eigen safetyplan samen te stellen, met daarin bijvoorbeeld muziek die hen tot rust brengt, foto’s die kunnen helpen en telefoonnummers van mensen die ze kunnen bellen. Een soort positieve doos die ze kunnen openmaken als de nood hoog is. Ook popt de app geregeld zelf op, om te vragen hoe het met je gaat.'

Vervangt deze app de hulpverlening?

Gwendolyn Portzky van het expertisecentrum Zelfmoord1813: ‘De app is veeleer aanvullend. We weten uit allerlei onderzoek dat sociale media en technologie jongeren aanspreken en dat ze via die weg sneller de stap naar de hulpverlening zetten. Dat is onze hoop. De app is innovatief en is bovendien inhoudelijk erg goed gemaakt. Hij bevat veel elementen die we in de face-to-face-hulpverlening gebruiken: wij leren patiënten om hun stemming te monitoren en we laten hen een safetyplan opstellen voor de moeilijke momenten. Ook bevat de app veel positieve getuigenissen van jongeren die wel hulp hebben gezocht. We staan er helemaal achter.’

On Track Again is gratis verkrijgbaar voor Androïd. IOS moet nog even wachten op goedkeuring door Apple. Bestaat ook in websiteversie: ontrackagain.be

Bron: Veerle Beel, De Standaard (29/01/2014)

29/01/2014