Op zoek naar informatie over een psychische klacht of aandoening?

Klik hier voor een A-Z overzicht van enkele belangrijke psychische klachten »

Tijd om normaal te doen over psychische problemen

VAD-onderzoek: jongeren drinken minder vaak, maar als ze drinken, drinken ze stevig

De jeugd van vandaag begint later met roken en drinken. Dat is, kort door de bocht, de belangrijkste conclusie van de jaarlijkse schoolenquête van het Vlaamse expertisecentrum Alcohol en andere Drugs, VAD. Positieve evolutie, denk je dan, maar wie inzoomt op de resultaten ziet toch enkele knipperlichten.

Eerst het goede nieuws. Jongeren roken niet alleen minder, ze beginnen ook later met roken. Toch blijft de sigaret aantrekkelijk voor oudere leerlingen. Een kwart van de 15-16 jarigen steekt regelmatig een sigaret op, bij de 17-18-jarigen loopt dat aantal zelfs op tot 37%.  Ook de e-sigaret is populair: 23% van de leerlingen heeft er ooit een trekje van genomen. Volgens VAD geraken jongeren nog altijd te makkelijk aan sigaretten. Een nieuwe wet moet daar verandering in brengen. Je moet nu 18 zijn om sigaretten te kopen, vroeger was dat 16.

Alcohol: 96% kent de wet

Dat jongeren ook op latere leeftijd beginnen te drinken is zonder meer een gunstige evolutie. Ze drinken hun eerste glas alcohol nu een jaar later dan in het schooljaar 2010-2011. Jongeren kennen de wet uitstekend, zo blijkt. Maar liefst 96% van de min 16-jarigen weet dat ze geen alcohol mogen kopen. Toch is het te vroeg voor een hoerastemming. Jongeren beginnen dan wel later te drinken en drinken minder frequent, maar als ze drinken, dan drinken ze stevig. Een kwart van de leerlingen was het voorbije jaar dronken. Ook bingedrinken blijft onveranderd hoog.

Cannabisgebruik constant

Het cannabisgebruik van jongeren blijft dan weer stabiel. Mogelijk heeft dat te maken met een gebrekkige kennis van de wetgeving: een kwart van de leerlingen kent de wettelijke spelregels over cannabis niet.

Jongeren gebruiken steeds minder andere illegale drugs. Dat komt allicht doordat ze minder beschikbaar zijn.

Toenemende stress door gamen

Uit het onderzoek blijkt nog dat gamen voor toenemende stress zorgt, al blijven de gevolgen binnen de perken. Problematisch gamen is vooral een jongensprobleem: ruim 17% heeft er last van, tegenover slechts 4% van de meisjes. Opvallend is de stijgende tendens bij oudere leerlingen: vandaag vertoont 10,6% problematisch gamegedrag, 7 jaar geleden was dat nog maar 6,5%.

 

VAD organiseert elk schooljaar een bevraging bij 7500 leerlingen uit het secundair onderwijs, over de thema’s roken (tabak en e-sigaretten), alcohol, psychoactieve medicatie, illegale drugs, gokken en gamen.

Meer weten?  https://www.vad.be/artikels/detail/vad-leerlingenbevraging-2017-2018


Bron: Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs

 17/01/2020