Op zoek naar informatie over een psychische klacht of aandoening?

Klik hier voor een A-Z overzicht van enkele belangrijke psychische klachten »

Tijd om normaal te doen over psychische problemen

Vooroordelen

Het is begrijpelijk dat je aarzelt om iemand die kampt of gekampt heeft met een geestelijk gezondheidsprobleem tewerk te stellen: rond psychische aandoeningen bestaat een groot taboe en daardoor zijn er nog heel wat misvattingen. Bijvoorbeeld dat mensen die een geestelijke gezondheidsprobleem gehad hebben onvoorspelbaar zijn of dat mensen met een psychische aandoening gevaarlijk zijn. 

Vragen

Als werkgever stel je je wellicht nog andere vragen. Zal deze werknemer niet geregeld hervallen? Zal ik niet vlug iets fouts zeggen of doen? Zijn de werkomstandigheden hier dan zo slecht? Hoe zullen de collega’s reageren? Deze misvattingen beter bekijken kan je helpen de drempel te overwinnen om mensen die psychische klachten hadden of hebben, toch aan te nemen. 

Mensen die een psychisch probleem gehad hebben zijn daardoor niet onvoorspelbaar of onbetrouwbaar. Ze kunnen helemaal herstellen van een geestelijk gezondheidsprobleem. Als ze in behandeling geweest zijn, dan hebben ze bovendien geleerd beter om te gaan met hun psychische kwetsbaarheid. Ze staan daardoor sterker en evenwichtiger in het leven. 

Mensen met een psychisch probleem zijn ook niet agressiever dan andere mensen. Dat iemands stoppen doorslaan en hij daardoor agressief wordt, gebeurt maar heel uitzonderlijk. Wanneer dit toch voorvalt, zijn de feiten vaak zo sensationeel dat ze uitgebreid in de media komen. Daardoor ontstaat echter een totaal verkeerd beeld over mensen met een psychische aandoening. 

Premie

Wie vanwege een psychisch probleem gedurende lange tijd niet gewerkt heeft, kan een erkenning aanvragen als persoon met een arbeidshandicap. Werkgevers die iemand aannemen met zo’n erkenning, kunnen rekenen op verschillende ondersteunende maatregelen. 

Je hebt onder meer recht op een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP). Die premie bedraagt maximaal 60 procent van de loonkosten (verhoogd met de gewone RSZ-bijdragen). Je kunt ook een beroep doen op gratis job coaching gedurende de eerste zes maanden van de tewerkstelling. Een job coach ondersteunt jou en de directe collega’s bij de opvang van de werknemer. Hij beantwoordt al jouw vragen, functioneert als een neutraal en professioneel klankbord en informeert je over de diverse tewerkstellingsmaatregelen. 

Meer info hierover vind je bij de VDAB, of het gratis nummer 0800 30 700.