Op zoek naar informatie over een psychische klacht of aandoening?

Klik hier voor een A-Z overzicht van enkele belangrijke psychische klachten »

Tijd om normaal te doen over psychische problemen

Zelf iets doen voor anderen? Waarom niet als vrijwilliger?

Heel wat organisaties in de geestelijke gezondheidszorg werken met vrijwilligers. Deze kunnen op verschillende manieren ingezet worden. Dit is heel vaak in ondersteunende taken, maar soms ook in de zorg zelf.

Een overzicht over van welke organisaties vrijwilligers zoeken vind je hier.

Een paar organisaties springen in het oog.

Zo heb je Buddywerking Vlaanderen. De formule is op zich vrij eenvoudig: één vrijwilliger (‘buddy’) wordt gekoppeld aan één persoon met psychische moeilijkheden (‘deelnemer’). Ze ontmoeten elkaar voor een babbel, gaan wandelen, eens fietsen of naar de film,... Voor de concrete invulling van het contact wordt rekening gehouden met de verwachtingen en mogelijkheden van beiden. Waarom een buddywerking? Mensen met een psychische kwetsbaarheid raken soms sociaal geïsoleerd en vinden moeilijk aansluiting bij anderen in de samenleving. Het vriendschappelijk contact met de buddy kan dit isolement helpen doorbreken. Het contact verloopt zo gelijkwaardig mogelijk en is niet hulpverleningsgericht – op die manier symboliseert de buddy een beetje de wereld buiten de hulpverlening. Wil je meer weten over deze werking, ga naar de link op de rechterkant.

Een ander initiatief is het Aanloophuis Poco Loco te Gent. Het aanloophuis staat open voor mensen waarbij psychische en/of psychiatrische problemen leiden tot beperkingen in het dagelijks functioneren. Het 'anders zijn' leidt tot sociaal isolement, problematische dagbesteding of structurering. Om die redenen vinden deze mensen geen aansluiting bij reguliere maatschappelijke voorzieningen. Dit aanloophuis draait op de inzet van een paar betaalde krachten en op de kracht en sterkte van vrijwilligers. Meer weten? Ga naar de link op de rechterkant.

Ook het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) draait voornamelijk op vrijwillgers. De Zelfmoordlijn is een gratis en anonieme erkende nooddienst voor mensen die aan zelfdoding denken, hun omgeving en nabestaanden na zelfdoding. Via telefoon of chat trachten onze vrijwilligers samen met de oproepers de crisis te overbruggen. De vrijwilligers wisselen elkaar af, om op die manier een vlotte bereikbaarheid van de Zelfmoordlijn te garanderen. Door de vele oproepen die zij binnen krijgen kunnen ze helaas niet garanderen dat iedere oproep beantwoord wordt. Gesprekken kunnen lang duren waardoor de lijn bezet kan zijn. Ze zijn daarom ook dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Als beantwoorder maak je voor oproepers misschien wel het verschil tussen leven en niet verder leven. Geïnteresseerd? Ga naar de link op de rechterkant.